Nu skolplikt från sex års ålder meddelar Gustav Fridolin

Nu sänks den redan absurda skolplikten från sju års ålder till sex år, det meddelade Gustav Fridolin idag.

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Svenska politiker fortsätter att styra Sverige mot den systemkollaps som måste komma och med insikten om att alltfler svenskar ser sig om efter andra politiska alternativ och lösningar, måste man från systemets sida se till så att de nya generationer som växer upp är väl marinerade i den politiskt korrekta konsensus som bestämts.

Ett sätt och något som är ett tydligt tecken på ett system som misstror sin egen befolkningen är skolplikten. Om du inser att skolans pedagogik inte fungerar för ditt barn; om du ser hur ditt barn inte mår bra av skolmiljön eller om du helt enkelt vill och har möjlighet att själv ombesörja ditt barns “skola” så är det förbjudet. Så tillskillnad från många andra länder i Europa och världen, där hemskolning är en självklarhet.

I Sverige är det inte så och så eftersom man från lagstifarna inte har barnets kunskapsutveckling i åtanke. Det man vill säkerställa är att de små “lär” sig att tycka rätt. Här ett exempel från läroplanen:

“Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.”

Trots att just mångkulturen är en av de stora stridsfrågorna idag så skall – SKALL – barnen inse de värden som påstått ligger i denna.

Hade det handlat om kunskap hade det varit relevant som argument (nu säger dock all internationell forskning att hemskolning ofta till och med är bättre för såväl kunskapsinhämtning som social utveckling än kommunal eller statlig dito) men det är tydligt att det inte handlar om detta.

Familjen Sandmark på Öland har länge stridit mot kommunen för rätten att hemskola sina barn. På grund av detta har de blivit utredda av Socialtjänsten (hur många gånger har de förlädrar vars barn skapar en olidlig miljö för andra barn i de kommunala skolorna blivit utredda?). Två gånger har de utretts och två gånger har man kommit fram till att barnen inte far illa. Men det övertygade inte utbildningsnämnden.

Verksamhetsområdeschef för barn och ungdom i Mörbylånga kommun, David Idermark, hade detta att säga:

– Det ingår i den demokratiska uppfostran för alla barn att delta i utbildningen. Att till exempel få vara fri att träffa andra barn och vuxna i skolvärlden. Att ta del av det kulturutbud som erbjuds i skolan, det tycker jag alla barn har rätt till.

Det handlar inte om kunskap, det handlar om “demokratisk uppfostran”.

Och nu går regeringen ett steg längre, det meddelade skolminister Gustav Fridolin idag på regeringen pressfika. Aftonbladet rapporterar:

“– Alla ska börja förskoleklass, i dag är det några tusen barn som inte gör det, det sade utbildningsminister Fridolin i dag på regeringens pressfika där han lät meddela att alla barn nu har skolplikt från sex års ålder.
“– Det är en möjlighet att få med sig de grundläggande kunskaperna, säger han.”

Vilka “kunskaper” menar Fridolin att en förälder inte kan ge sin sexåring? Åter igen handlar det inte om kunskaper, utan om värderinga – deras värderingar. Fridolin igen:

– Det ger barnen en jämlik start in i skolan.

Detta är alltså samma minister som tyckte att så kallade flyktingar i tonåren gott och väl kunde placeras i lågstadieklasser om deras utbildningsnivå krävde detta!

Tidigare har man haft rätt att ha barnen i skolan från sex års ålder. Nu blir det lagtvång.

“Det skall fostras hårt som skall växa till makt” skrev Heidenstam och lika sant är det att om man ska få framtida generationer att acceptera den destruktiva politik som systemet inte har för avsikt att vika en tum ifrån, barnen måste indoktrineras och föräldrarnas möjlighet att tradera värderingar till sina barn måste begränsas så långt det är möjligt. Och nu tar vänstern i Sverige ytterligare ett steg mot detta.

Nu blir det genus och mångkultur från sex års ålder och om folket inte säger ifrån så kan vi ta för säkert att det bara är en tidsfråga innan tvånget på föräldrarna att lämna iväg sina telningar till stat och kommun kommer att sänkas ytterligare, vad det lider.

Säg inte att du inte blivit varnad!

Om skribenten

Magnus Söderman

Magnus Söderman

En etnisk svensk man som befinner sig mitt i livet; opinionsbildare, författare och radiopratare på Motgift.

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp