Inget åtal mot regeringen för folkmord

Stefan Löfvén friad
Stefan Löfvén (Foto: Björn Björkqvist)
Regeringen kommer inte åtalas för pågående folkmord mot det svenska folket. Trots att lagen tydligt förbjuder just den politik som förs har åklagare beslutat att brott inte begås.

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Den 6 juni anmäldes Sveriges regering för folkmord. Bakom anmälan stod hemsidan Blueshift som bland annat hänvisade till lagen som säger att folkmord begås om man ”påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas”. Ett folkmord behöver alltså inte vara ett aktivt dödande utan kan exempelvis innebära att man genom handlingar som innebär undanträngning och tillintetgörande av en folkgrupp, det som populärt kallas invandring och integration, förintar en folkgrupp.

Anmälan lämnades in till internationella åklagarkamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Föga förvånande kommer dessa inte att vidta några åtgärder.

Vice chefsåklagare Marie Lind Thomsen vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm skriver lättvindigt att “Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.” Liknande besked har kommit från Göteborg. Blueshift låter meddela att man kommer att överklaga besluten. Vi bör dock inte ha några som helst förhoppningar om annat resultat.

Det viktiga i den här anmälan är dock inte hur det går hos åklagaren. Det är självklart att de springer regimens ärenden som en del av makten. Det som istället är intressant är innehållet i anmälan och att ett medvetande om att den politik som förs leder till folkmord sprids.

Folkgrupper har tidigare dött ut på liknande sätt. Vi vet att Afrika håller på att bli för litet för sin växande befolkning och att de har ögonen på Europa. Våra svenska politikers plikt borde vara att skydda det folk de företräder. Men de gör tvärtom.

Det som pågår i Sverige är ett försök till långsamt men aktivt folkmord. Andelen svenskar blir allt färre. Folkgruppen etniska svenskar förnekas från maktens företrädare. Genom att förneka svenskarnas existens kan folkgruppen inte heller tillintetgöras, man kan ju inte döda något som inte finns.

De har i princip öppna gränser. De tar sedan svenskarnas pengar och använder dem för att ge mat och bostad åt dem som kommer för att skuffa bort svenskarna. De betalar enorma summor för att sprida ut dem i hela landet, norr som söder, stad som landsbygd, för att det inte ska finnas någon plats kvar där svenskar kan bo med bara andra svenskar. De kallar till och med invasionen för ”nya svenskar” för att markera att vi gamla svenskar håller på att ersättas. Det trycks samhällsinformation, exempelvis om hur man söker bostads- och socialbidrag, på mängder av språk så att den köttsunami som sköljt över oss ska kunna plocka ut de pengar som det svenska folket pliktskyldigt betalar in med förhoppning om bra skola, effektiv sjukvård och en tryggad ålderdom. Man straffar kommuner med bostadsbrist som inte prioriterar bostad åt främlingar framför bostad åt arbetande svenskar.

Kort sagt, det pågår ett folkmord. Svenskarna ska inte finnas kvar. Det måste vara målsättningen. Hur kan dagens politik annars motiveras? Frågan är sålunda inte om det pågår ett folkmord mot svenskarna utan vad du gör för att förhindra det?

I framtiden, under andra förhållanden, får man utreda vilka lagbrott som begåtts av den nuvarande regimen. Vi kan inte inbilla oss att dagens regim kommer låta åtala sig själv.

Om skribenten

Björn Björkqvist

Björn Björkqvist

Skribent som efter cirka 20 års skrivande för olika tidningar och hemsidor slutligen hittat hem till Motgift.

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp