Medrasismen lanserad – Motgift hänger på

Medrasist
Statsunderstödda Teskedsorden lanserar nu ordet medrasist. En medrasist är enligt föreningen en person som inte står upp mot upplevd rasism.

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Organisationen Teskedsorden lanserar nu ett nytt ord: Medrasist. Lanseringen sker via en debattartikel i Dagens Nyheter författad av föreningens verksamhetschef Lovisa Fhager Havdelin med bakgrund i organisationer som Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty.

I artikeln hänvisar Fhager Havdelin till ”forskning” som inte närmare presenteras som säger att ”tystnad är en grogrund för fördomsfulla åsikter som kan leda till begränsade fri- och rättigheter för oss alla”. Hon hänvisar också till en internetundersökning som Sifo genomfört där svarspersonerna fick frågan ”Har du under det senaste halvåret varit i en situation, t ex på släktmiddag, på bussen, hos frisören eller liknande, där du upplevt att någon agerade eller uttryckte sig rasistiskt?” ställdes. De som hade upplevt det fick följdfrågan ”Vad gjorde du den senaste gången detta inträffade?”. Totalt ställdes frågan till 1014 personer.

Långt dragna slutsatser

Utifrån undersökningen drar Lovisa Fhager Havdelin slutsatsen att 44 procent av svenskarna befunnit sig i en sådan situation någon gång det senaste halvåret. Inte ens hälften av dessa hade sagt ifrån. Teskedsorden menar att rasism dels sprids genom öppet hat och hot att rasismen också sprids ”dolda i skämt, politiska argument och i samtal om grannen kommer fram på släktmiddagar, i fikarummet på jobbet eller i frisörstolen.”

En medrasist, menar man, är en människa som inte ingriper mot den rasism man ser och upplever. Alla är dock inte medrasister:

”Bäst på att säga ifrån är kvinnor i övre medelåldern, visar vår undersökning. Kvinnor i alla åldrar är överlag markant bättre på att protestera än män vid situationer där någon agerar eller uttrycker sig rasistisk.”

Tydligen har det också visat sig att de som uppfattar rasism i mycket högre utsträckning säger ifrån när det förekommer…

”Vi kan se att högre utbildning leder till större förmåga att uppfatta rasism och främlingsfientlighet och det finns ett tydligt samband mellan de som i hög utsträckning uppfattar rasism i vardagen och de som är mer benägna att säga ifrån.”

Hur ska man reagera mot upplevd rasism?

Teskedsorden har inte bara beställt en Sifoundersökning. De presenterar också fyra enkla steg för att undvika att bli medrasist. Jag försöker tolka punkterna här:

1 När någon säger något som man inte håller med om så ska du avbryta personen. ”Det enda argument du behöver är att alla människor är lika värda.” Hur vet man det? Jo, det står i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.

2 Upplys personen som kanske dolt rasismen i ett skämt om att det som sagts var rasistiskt. Klarar du inte psykiskt av att själv tillrättavisa rasisten kan du med blicken söka andra i omgivningen och kläcka ur dig ”Det här är inte okej, kan vi hjälpas åt?”

3 Om det finns någon på plats som utsätts för rasism så ska du titta på offret och betona att du just såg vad som hände.

4 Oavsett om rasismen eller främlingsfientligheten som du upplever sker på arbetsplatsen eller i offentlig miljö så ska du anmäla. Gå till din chef, tillkalla vakter eller ring polisen.

Nu finns det dock en annan verklighet, den verklighet som medelålders batikhäxor med inbillad rasismradar inte känner till. Det är en verklighet där det är vanligare att unga svenska kvinnor känner obehag när de åker tunnelbana och får nedsättande kommentarer av invandrargäng som i värsta fall ger sig på kvinnan även fysiskt. Den verkligheten lever väldigt många fler människor i.

Jag är medrasist

Jag kan därför acceptera ordet medrasist. Jag är en medrasist. Jag vill vara den som reagerar när invandrare försöker pressa undan svenskar ur det offentliga rummet. Jag vill vara den som motsätter mig invandrarpolitiker som vill bestämma huruvida Jimmie Åkesson ska få besöka förorter eller inte. Jag vill säga ifrån när svenska flickor utsätts för obehag på bussen. Jag vill bryskt avbryta den sosse som står och talar om allas lika rätt till Sverige. Framför allt vill jag vara ett stöd för varje svensk man och kvinna som genom samtal med frisören, på jobbet eller i krogkön levererar god invandringskritik såväl öppet som dolt i skämt. Kort sagt, jag är medrasist.

Om skribenten

Björn Björkqvist

Björn Björkqvist

Skribent som efter cirka 20 års skrivande för olika tidningar och hemsidor slutligen hittat hem till Motgift.

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp