JO-kritik mot Försvarsmaktens Pridetvång

Stockholm Pride 2007
Bilder från Stockholm Pride 2007 (Foton: B. Björkqvist)
Försvarsmakten bryter mot grundlagen om de beordrar sina anställda att delta på Pridefestivaler. Det fastslår Justitieombudsmannen i ett uttalande.

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Justitieombudsmannen riktar nu skarp kritik mot Försvarsmakten efter att deras anställda beordrats att delta i Prideparaden. Det var förra året som en soldat beordrades att delta som andreförare för ett fordon som skulle framföras under paraden i Stockholm. Soldaten vägrade att utföra arbetsuppgiften eftersom han ansåg att Försvarsmakten inte borde delta i dylika sammanhang.

I Regeringsformens andra kapitel, andra paragraf, står följande:

Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

Försvarsmakten ansåg dock att soldaten genom att delta som chaufför inte var en del av demonstrationen och man utredde honom därför för arbetsvägran. Försvarsmaktens ansvarsnämnd utredde ärendet och kom fram till att det inte kunde röra sig om arbetsvägran eftersom Prideparaden kan anses vara en sammankomst för opinionsbildning, demonstration eller annan meningsyttring. Däremot låter man sina anställda representera Försvarsmakten frivilligt under det politiska jippot som lockar deltagare från den yttersta vänstern och som ställer politiska krav på samhället.

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning är ändå kritisk till Försvarsmaktens sätt att hantera ärendet:

”Enligt min uppfattning är det av största vikt att det allmänna, som Försvarsmakten är en del av, inte agerar på ett sätt som kan uppfattas som att någon tvingas till att delta i sammankomster för opinionsbildning eller i demonstrationer eller annan meningsyttring, även om detta inte är det egentliga syftet med agerandet. Jag anser mot den bakgrunden att Försvarsmakten förtjänar kritik för att soldaten i fråga beordrades att framföra ett fordon i Prideparaden mot sin vilja.”

I Försvarsmaktens yttrande som JO hade att ta ställning till framgår att Försvarsmakten har ”antagit en värdegrund [som] slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter”. Det är förklaringen, menar man, till att man deltar som myndighet i den politiska Prideparaden.

Försvarsmakten uppger också att de har startat en arbetsgrupp för att se över myndighetens framtida deltagande i Prideparaden.

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp