Det är inte diskriminering att förbjuda slöja på arbetsplats enligt EU-domstolen… eller kanske, ibland i alla fall

Kan kanske, eller kanske inte, förbjudas på arbetsplats efter dom i EU-domstolen.
Efter en dom i EU-domstolen verkar det som att en arbetsgivare kan förbjuda exempelvis bärande av slöja. Men eftersom det är EU så finns det en del om och men att fundera över.

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Flera personer har förlorat arbetet efter att ha vägrat att följa företagsregler om att inte bära slöja under arbetstid. Nu har EU-domstolen tagit upp flera fall och klargör i en dom från idag att det inte är diskriminering.

Angående ett ärende där G4S hänvisat till interna regler skriver domstolen:

“Domstolen kommer därför till slutsatsen att ett förbud mot att bära muslimsk huvudduk, vilket följer av en intern ordningsregel för ett privat företag som förbjuder bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler på arbetsplatsen, inte utgör direkt diskriminering på grund av religion eller övertygelse i den mening som avses i direktivet.”

Detta innebär dock inte att en arbetsgivare kan ta hänsyn till önskemål från slutkund gällande bärande av religiös symbol. Domstolen slår fast:

“Om det inte finns någon sådan regel utgör dock en arbetsgivares vilja att ta hänsyn till en kunds önskemål om att de tjänster som arbetsgivaren tillhandahåller inte längre ska utföras av en arbetstagare som bär muslimsk huvudduk inte ett yrkeskrav som kan medföra att någon diskriminering inte föreligger.”

Ett företag som vill kunna hänvisa till denna dom för att kunna försvåra för exempelvis muslimska utlänningar bör därför per omgående skriva in denna typ av ordningsregler för företaget.

Problem uppstår dock i alla fall, eftersom domstolen menar att en dylik ordningsregel kan vara “indirekt diskriminering” om “i praktiken medför att personer tillhörande en viss religion eller personer med vissa övertygelser särskilt missgynnas”.

Källor

Europiska unionens domstol: Pressmeddelande

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp