Äntligen fastslaget, Aftonbladet är inte samhällsviktigt

Nej, så viktiga är ni inte!
Gammelmedia anser sig vara viktigare än de verkligen är, det är säkert. Om inte annat visar Schibsteds försök att bli klassade som skyddsobjekt det.

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Förra året ansökte mediekoncernen Schibsted om att få klassas som skyddsobjekt. Man ansåg att exempelvis Aftonbladet är såpass samhällsviktig att de behöver ett utökat skydd mot terrorism och sabotage.

Ansökan avslogs av Länsstyrelsen, vilket överklagades av Schibsted. Nu har förvaltningsrätten kommit med sitt beslut och också de avslår begäran. Man konstaterar helt enkelt att mediehuset inte är särskilt viktigt eller att verksamheten som sådan inte är ganska enkel att ersätta. Så här motiverar man beslutet:

“Enligt förvaltningsrättens mening är det inte visat att Schibsteds verksamhet är väsentlig i sådan utsträckning att ett bortfall eller en svår störning i verksamheten ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid skulle leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället eller att verksamheten i en krissituation inte kan ersättas av andra källor för att begränsa skadeverkningarna. Det är alltså inte fråga om en samhällsviktig verksamhet i ett krisberedskapsperspektiv, och därmed inte heller i ett skyddslagsperspektiv.”

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp