Alternativ för Sverige: Tankar om ett parti till höger om Sverigedemokraterna

Det ryktas om att ett alternativ "till höger" om Sverigedemokraterna är på gång. Daniel Höglund, som har lång erfarenhet av nationalistiskt arbetet i just den positionen, analyserar här förutsättningarna för ett sådant parti.

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Nyligen släpptes nyheten att ett parti utanför SD kan vara under bildning. Detta sedan det uppdagats att William Hahne och Gustav Kasselstrand lämnat in en ansökan om att registrera partinamnet ”Alternativ för Sverige”, och ett möte hållits i Stockholm som arrangerades av dessa tillsammans med Adam Berg och Jessica Ohlson från SDU. Mitt intryck är att alla dessa fyra är ytterst kompetenta personer. Ett exempel på det är den klockrena podden ”Den kokta grodan” som Gustav Kasselstrand driver tillsammans med Erik Berglund. Just att det handlar om kompetenta och driftiga personer är en av anledningarna till att jag inte kunnat låta bli att skriva ner och dela med mig av några av mina generella tankar kring ett bildande av ett parti till höger om SD.

Är det önskvärt med ett parti utanför SD?

Det finns goda europeiska exempel på där detta fungerar bra, ett sådant är ungerska Fidesz och Jobbik. Enkelt uttryckt är Fidesz regeringsparti och Jobbik ett alternativ till höger om det. Tillsammans fångar de upp de ungerska nationalisterna, och en hälsosam konkurrens partierna emellan hjälper till att säkra att inte något av dem missar de viktigaste frågorna. Sverige då? En liknande situation i Sverige hade givetvis varit önskvärd, så hur kan det uppnås? Första steget dit är att åtminstone ett parti hamnar i en situation där det kan driva igenom sina politiska frågor, något som saknas idag.

Gustav Kasselstrand och William Hahne

Det medför att det i detta läget snarare är en fråga om huruvida SD har potential att ta den positionen, för på kort sikt har inget annat parti möjlighet att göra det. Innan SD har en möjlighet att bevisa vad de faktiskt vill åstadkomma, går det inte att göra annat än mer eller mindre kvalificerade gissningar om huruvida SD kan eller vill lösa samhällsproblemen. De som röstar på SD hoppas givetvis att SD ska lösa problemen, och en överväldigande majoritet av dem som kan tänka sig att rösta på SD idag kommer att fortsätta hoppas på detta tills de blivit överbevisade om motsatsen. Jag är med andra ord övertygad om att SD måste komma i en position där de kan påverka politiken först, innan ett alternativ till höger om SD har möjlighet att lyckas. Och då endast om SD driver en politik som uppenbart inte leder till förbättringar.

Syftet med ett nytt parti

Utöver att försöka konkurrera om de nationalistiska väljarna och förespråka en för svenskarna bättre politik, går det att argumentera för att ett parti till höger om SD faktiskt hjälper till att ”normalisera” SD. Jag anser dock inte att det argumentet håller längre. Detta var giltigt fram till 2014, men när SD gick in på sin andra mandatperiod i riksdagen och när ungefär var fjärde svensk nu sedan länge har uppgett att de röstar på partiet, så är SD redan i allra högsta grad normaliserat. Så det är inte ett giltigt sekundärt syfte med att driva ett parti till höger om SD.

Oavsett om SD kan bli vad som krävs

Det absolut bästa scenariot vore givetvis om SD visar sig förmögna att lösa problemen. Det finns en del uppenbara brister som talar emot att så skulle vara fallet, men låt oss för sakens skull i alla fall för ett ögonblick låtsas att SD faktiskt kan utvecklas till vad som krävs. Det är ändå en tanke som väldigt många väljare har. Något som talar för det är att SD hela tiden flutit uppe på opinionen, snarare än att ha försökt driva den i rätt riktning. SD har radikaliserats av opinionen, opinionen har inte radikaliserats av SD. Då de har följt snarare än lett så finns chansen givetvis, iallafall hypotetiskt, att de fortsätter vara följare och följer en radikalare opinion även när de kan påverka.

Om SD fortfarande skulle kunna utvecklas till den lösning som Sverige behöver i takt med att samhällsdebatten förskjuts ytterligare åt nationalistiskt håll, vore det förödande att börja dränera partiet på de bästa krafterna. En sådan dränering är en uppenbar risk om ett nytt trovärdigt nationalistiskt parti startas. De som är bäst på att hjälpa SD att hålla kursen – när det samtidigt är många med helt andra agendor som försöker ta över rodret – de behövs i SD så länge de kan finnas kvar där. Antingen tills de lyckas påverka partiet till det som krävs, eller för att vara med så länge som möjligt så att de inifrån partiet kan påverka så många personer som möjligt i partiet i rätt riktning. Att få folk att lyssna och ta till sig olika argument kommer alltid vara enklare om diskussionen förs mellan medlemmar i samma parti, än som politiska motståndare i konkurrerande partier. Risken är alltid att i princip allt som kommer från motståndaren avfärdas.


Svenskvänlig journalistik kostar också pengar

Gillar du det du läser?
Swish: +491733201638
eller klicka här


Om SD inte kan utvecklas till vad som krävs då? Ja, om det är partiarbete man vill bedriva så tänker jag ändå argumentera för att det trots allt är mest gynnsamt att verka inom SD tills partiet kan påverka, och alltså kan bevisa vad de vill och inte vill åstadkomma. Det ger som sagt tid att påverka fler inom partiet i positiv riktning, etablera viktiga idéer hos fler, och på så sätt också få lättare att få fler inom SD att vid rätt tidpunkt bryta med partiet och satsa på det nya. Vill man inte verka partipolitiskt, eller drabbas av en av SD-ledningens utrensningar, så går det att arbeta effektivt på andra sätt för att påverka målgruppen. Gustav Kasselstrand är ett exempel på en sådan person som tvingats undan från SD, men som idag garanterat har en stor inverkan på medlemmar i SD genom den verksamhet han bedriver. Hade han fått fler sverigedemokrater att lyssna på honom och känna sympati med vad han förmedlar om han hade gjort det som talesperson för ett konkurrerande parti till SD? För ett betydligt mindre parti, med till synes obefintliga chanser att komma in i riksdagen? Samtidigt som SD börjar se ut att ha en chans att bli riksdagens största parti om de sköter sina kort rätt? Jag tror inte det.

När är det då mest gynnsamt att starta ett parti till höger om SD?

Egentligen har jag redan svarat på frågan, men för tydlighetens skull gör jag det igen. Ett parti till höger om SD bör startas när det finns ett uppenbart behov av det, ett behov som är enkelt att inse även för väljarna så att det finns goda möjligheter till snabba parlamentariska framgångar. Tyvärr är storleken på ett parti ett minst lika bra argument till fler röster på partiet, som politiska åsikter är. Hade det inte fungerat på det sättet hade inte de politiska katastroferna i ”sjuklövern” fortfarande haft ett så stort stöd. Detta innebär att få väljare kommer lockas av en bättre politik när det finns två nationalistiska partier att välja mellan, där det bättre är väldigt litet och det andra redan är etablerat i riksdagen.

En ultimat startsituation för ett nytt parti vore därför om/när SD hamnar i en situation där de kan förändra Sverige till det bättre, men fortsätter vägra att göra det. Detta i kombination med en opposition inom partiet som blir allt mer högljudd och får allt mer stöd. Startsignalen är när denna stödda interna opposition blir utesluten, eller ännu bättre; självmant lämnar partiet i stora antal för att de fått nog och startar ett nytt parti. På så sätt kan ett nybildat parti i det läget få med sig såväl antal som kompetens, riksdagsmän och andra förtroendevalda. På så sätt kan dessa gemensamt vitalisera det nya partiets politik från kommunhus till riksdag. En sådan start vore bäst genomförd relativt snart efter ett riksdagsval, så det finns så lång tid som möjligt kvar för det nya partiets representanter på valbara platser där de kan driva det nya partiets politik.

Ett drömscenario? Ja kanske det, men inte på något sätt omöjligt. Genom att ta det lugnt och fortsätta arbeta målmedvetet inom SD, eller till SD och dess väljare om man väljer att verka utanför partiet, så är jag övertygad om att man arbetar effektivast för att uppnå den brytpunkt då SD kan påverka och antingen gör det, eller låter bli och ger goda förutsättningar för ett bättre parti. Partipolitiskt kan man se det som en vinn-vinn-situation där nationalismen segrar oavsett. Ja, om nu den lilla detaljen att opinionen fortsätter växa håller i sig. Samhällsutvecklingen ger dock inga tecken på att den inte skulle göra det.

Slutsats

Min förhoppning är att Alternativ för Sverige är ett projekt som egentligen planerats att lanseras längre fram, och att det inte var meningen att det skulle komma ut nu. Att man fortfarande är i planeringsstadiet och förbereder sig för att kunna bilda partiet snabbt när läget väl kommer.

Anledningen till detta är att den enda slutsats jag kan komma till i frågan om ett nytt parti är att det inte är gynnsamt att starta ett parti till höger om SD just nu. Det är snarare en stor risk att det försvårar utvecklingen och binder upp kompetenta personer till att lägga tid och energi på någonting som ändå inte kommer kunna leda till någonting i detta läget, och som hade haft bättre förutsättningar och chanser att lyckas om partiet istället startades i ett senare skede. Om det ens behövs då.

Om skribenten

Daniel Höglund

Daniel Höglund

En veteran inom den svenska nationalismen som bland annat varit partiledare för Svenskarnas parti. Arbetar i dagsläget med Sveriges i särklass största förlag för nationalistisk och alternativ litteratur; Logik Förlag.

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp