Svenska kyrkan ska inte överges

Under 2016 har över 83 000 personer lämnat Svenska kyrkan. Det är den högsta siffran någonsin och dubbelt så många som under 2015. Bland nationella applåderas detta och litet var stans dyker uppmaningarna upp: "gå ur Svenska kyrkan". Men är det verkligen rätt?

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Jag är inte medlem i Svenska kyrkan och har inte varit det på kanske 20 år. Orsaken till mitt utträde var teologiskt och ett resultat av upptäckten av det identitetskristna budskapet. Jag kände då att det inte var förenligt med min tro att vara med i Svenska kyrkan. Därefter har jag, likt många andra, stämt in i kören om att Svenska kyrkan bör överges. För varje hbtq-uttalande, pride-deltagande och för varje gömd ”flykting” har jag ropat allt högre… “GÅ UR KYRKAN!” Men sent ska syndare vakna och jag har, efter djupt funderande och resonerande, kommit fram till motsatsen. Stanna kvar i kyrkan och har du gått ur den, gå med igen!

Vår kyrka – fädernas kyrka

Svenska kyrkan börjar då Gustav Vasa bryter med Rom och omfamnar reformationen. Detta är första steget mot den traditionella folkkyrka som sedermera skulle komma att växa fram under bland andra Ungkyrkorörelsen i början av 1900-talet, då slagordet var ”Sveriges folk – ett Guds folk” och man sjöng ”Fädernas kyrka” och ”Vår Gud är oss en väldig borg”. Denna traditionella strömning inom Svenska kyrkan skulle (precis som de traditionella inom exempelvis katolicismen) förlora striden mot modernisterna, vilket lett fram till den kyrka vi har idag.

Vad som skett är att de styrande organen blivit övertagna av fientliga krafter och här skiljer sig inte Svenska kyrkan från andra delar av samhället (politisk ledning, rättsvårdande myndigheter, lärosätena etc.). Men likafullt är Svenska kyrkan fortsatt fädernas kyrka såväl som att Sverige är svenskarnas land! Skall vi överge Sverige? Ska kyrkan lämnas över utan strid?

Vilka vill att vi ska lämna och vilka tjänar på det?

Att svenskar som konverterat till katolicismen eller någon av de ortodoxa kyrkorna tycker att man ska överge Svenska kyrkan är inte så underligt, de talar i egen sak. Sammalunda gäller självfallet ateister, vilka anser att alla kyrkor bör överges. Också hedningar av olika slag kampanjar för att man bör lämna Svenska kyrkan (för att sedan gå med i någon av deras sammanslutningar). Därtill finns det ickesvenskar en masse som inget hellre vill än se hur Svenska kyrkan krackelerar.

Att Svenska kyrkan tappar medlemmar finns det många som tjänar på. I Hammarkullen, Angered, hade kyrkan inte råd att ha kvar sin byggnad så den såldes. Numera är byggnaden en muslimsk skola. Också kyrkan i Skärholmen, Stockholm, ville muslimerna köpa, men katolikerna hann före. Mellan 2000 och 2012 sålde Svenska kyrkan 58 kyrkor i Sverige. En av dessa var Örja Kyrka i Landskrona, som köptes av en privatperson. Kyrkan omgärdades av en kyrkogård.

Applåderar vi fortfarande och känns ropen ”GÅ UR KYRKAN” lika självklara?

Inte underligt att man vill lämna

När man skärskådar Svenska kyrkan så är det lätt att omgående känna att man inte vill ha med den att göra. Man har bytt ut tro och tradition mot politisk korrekthet och vänstervridningen ligger nästan före samhället i övrigt… i ledningen och bland många anställda. Svenska kyrkan av idag har lagt sig platt för all form av gudlöshet och man söker tillfredsställa denna världen. Faktum är att man inte ens behöver tro på Gud för att bli präst, men däremot går det alldeles utmärkt att vara homosexuell kvinna och biskop.

Eva Brunne heter ovan nämnda ”biskop” och det var hon som föreslog att man skulle ta bort de kristna symbolerna i Sjömanskyrkan i Frihamnen, Stockholm. Ut med korset och märk ut riktningen mot Mecka, var hennes önskan. Och när man inte ägnar sig åt dylikt så gömmer man flyktingar, kräver öppna gränser, censurerar psalmboken och tillåter sin alldeles egna Expo – ”tankesmedjan Seglora” – att jaga oliktänkande.

Det är alltså inte svårt att finna skäl till att gå ur.

Varför vara kvar?

Svenska kyrkan är fädernas kyrka; det är Gustav Adolf den stores, Karl XII:s och Gustaf III:s kyrka. Det är karolinernas kyrka, det är din och min kyrka. Svenska kyrkan är svenskarnas folkkyrka. Bara för att den tagits över av fienden betyder det inte att den skall överges. En gång i tiden lärde sig varje svensk att alla meddelanden om att motståndet upphört är falska och man förberedde svenskarna på att bilda motståndsrörelser som skulle verka på av fienden ockuperad mark. Ordern var inte att ge upp, lägga sig platt och fly!

Svenska kyrkan har 22 000 anställda, fler än sex miljoner medlemmar och en ansenlig ekonomi. Man kan tycka vad man vill, men man kan inte ifrågasätta den makt som institutionen har. Skalar vi bort alla dumheter som kyrkan ägnar sig åt så finns det fortfarande mycket gott kvar, framförallt vården av svenska kulturhistoriska intressen såväl som hjälp till utsatta (också svenskar) samt de traditionellt viktiga händelserna i livet: dop, bröllop, begravningar och så vidare.

Självfallet är inte majoriteten inom kyrkan vänstervridna kulturmarxister. Den som känner vår fiende vet hur de arbetar och även om de gör sitt bästa för att fylla på med sina egna så är de långt ifrån där ännu. Därför ropas det inför varje kyrkoval om hotet från Sverigedemokraterna och i april i år (2015) varnade författarna Stefan Swärd och Micael Grenholm för att kyrkans nuvarande kurs inte kan tas för given.

Faktum är att de mullrar i leden också inom Svenska kyrkan, vilket den omdiskuterade Facebookgruppen Mitt Kors, är ett uttryck för (eller snarare, debatten i efterdyningarna av kampanjen, är ett uttryck för). Faktum är att Svenska kyrkan på många sätt är en mycket viktig plattform för oss att verka på.

I praktiken då

Ska vi eller ska vi inte lämna walk over? Om hetsen att lämna Svenska kyrkan fortsätter och medlemsantalet minskar så kommer andra ta över. Det kommer inte att uppstå ett vakuum. Om det sker och muslimerna fortsätter köpa gamla kyrkor så beror det enkom på att vi gav upp, frivilligt, och gav bort fädernas kyrka. Det är den logiska följden av ropen om att ”lämna kyrkan” eftersom jag inte kan se hur någon ny kyrka i rätt anda tar vid. Vad lämnar man till? Inget! Eller till ansvarslöshet?

Jag menar att vi fortfarande kan manövrera inom organisationen och göra motstånd; vi kan inleda en kontrarevolution och arbete för våra nationella ideal. Det är de sista våra motståndare förväntar sig. Nationella katoliker, ortodoxa, hedningar och ateister gör sig icke besvär, de har sina egna institutioner att tampas med och bör lägga sin energi på dessa.

Vi andra däremot, som sörjer det som sker med Svenska kyrkan och som, antingen av hävd eller tro, värderar den grund Svenska kyrkan vilar på rent historiskt och religiöst, måste göra det vi kan för att ett levande motstånd skall finnas inom organisationen. Vi måste slå tillbaka, inte ge upp!

Ur rent teologisk synvinkel finns det inget som kräver att man är med i Svenska kyrkan (eller någon annan kyrka för den delen), det går så bra i alla fall även om just församlingsgemenskapen – en god sådan – på många sätt är till gagn. Det finns heller ingen anledning att gå med (eller kvarbli) i Svenska kyrkan om man inte tänkt vara verksam för vår sak inom den. Att bara betala avgiften är kontraproduktivt.

Tänk resultatet om tre eller fyra nationella familjer på en mindre svensk ort engagerar sig i den lokala församlingen… inte på måfå utan med ett mål. Tänk om ett tiotal nationella unga svenska män och kvinnor kliver in i en kyrka någonstans och sätter sin plan i verket.

Med list, trofasthet och tro är jag övertygad om att vi kan återerövra fädernas kyrka.

Sluta därför underminera vår kyrka och börja återerövra den istället. Låt vårt stridsrop åter vara: Sveriges folk – ett Guds folk och låt vårt lösen vara: till kamp för fädernas kyrka!

Om skribenten

Magnus Söderman

Magnus Söderman

En etnisk svensk man som befinner sig mitt i livet; opinionsbildare, författare och radiopratare på Motgift.

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp