Bakslag för Marita Ulvskog – förnyat bidrag från EU till Alliance for Peace and Freedom

Aftonbladet rapporterar att Marita Ulvskog, med flera EU-lojalister, lidit nederlag då EU beslutade om att fortsätta ge ekonomiskt bidrag till det paneuropeiska partiet Alliance for Peace and Freedom (APF).

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Det är – kan vi misstänka – surmulen Marita Ulvskog (S) som tvingas acceptera att hennes försök att styra EU:s ekonomiska medel bort från APF misslyckats. Enligt Aftonbladet menar hon att det inte är något bakslag. Men det är det, utan tvekan.

Europaparlamentets byrå fattade beslut om att APF skall mottaga ett ekonomiskt stöd på 3,68 miljoner (SEK). Pengarna är dock villkorade i den mån att man betalar ut 33 procent först, sedan resten när partiet visat att de står upp på EU:s grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter.

Och det gör de, så klart.

Detta kommer partiets generalsekreterare, Stefan Jacobsson, få tillfälle att förklara i Europaparlamentets konstitutionella utskott, till vilket han är kallat för en “utfrågning”.

Regler är regler

Någonstans glömde man att tänka till när reglerna för EU-partiernas rätt till finansiering hamrades ut. Kanske gick högmodet före fall och federalisterna kunde inte ens tänka sig att populasen skulle komma på idén att någon gång i framtiden utmana dem. Så man lät eurokraterna dra upp regler och riktlinjer, sedan började man mjölka pengar från skattebetalarna.

Åtskilliga hundra miljoner betalas ut till de olika europeiska partier som exempelvis Socialdemokraterna, Moderaterna med flera svenska partier tillhör. Pengar som sedan går, vilket vi vet, till lyxiga konferenser på Malta med tillhörande utfärder på lyxyachter och boende på femstjärniga hotell (och visst kan man ta med sig frugan eller maken om man vill).

Tanken var att politrukerna skulle kunna sko sig på skattebetalarna, inte att deras politiska motståndare skulle kunna dra någon fördel. Men regler är regler och eukraterna har inte kunnat neka APF eftersom de till punkt och pricka uppfyllt de krav som ställs.

Men regler kan göras om

Hoppet för federalisterna står nu till att göra om reglerna och det är vad man tänker göra. En idé var att förändra förutsättningarna så att endast de största partierna skall ha möjlighet att kunna erkännas som europeiska partier. Men det är en vansklig väg att vandra eftersom det finns skeptiker litet var stans.

Tidigare har de partigrupper som exempelvis Front National tillhör, såväl som Sverigedemokraternas och UKIP:s dito, hållit tyst och låtit federalisterna göra som de vill med de svartaste av svarta fåren (NPD och Gyllene Gryning) och något stöd för APF har inte funnits. Man hoppas väl att man inte skall drabbas själva. Nu har dock The Alliance for Direct Democracy in Europe (ADDE), som SD tillhör också fått en släng av sleven. Det blir bara 33 procent där också. Förr eller senare kommer EU ge sig på alla EU-skeptiker, nationellt sinnade och konservativa som inte tillhör fållan. Köttgrytorna vaktas svartsjukt.

Frågan är om populisterna begriper det, eller om de kommer fortsätta med taktiken att peka vidare när det pekas på dem. Ett gruvligt misstag om så sker, vilket kommer drabba dem själva. Håller man ihop nu och står upp för lika spelregler så blir det svårt för federalisterna. Om man dagtingar med de grundläggande principerna gräver man sin egen grav.

APF:s utmaning

Ett år till kommer alltså de europeiska skattebetalarnas surt förvärvade slantar komma dem litet till gagn, då APF får ta emot en del av dem. I sammanhanget är de knappa fyra miljonerna inga pengar alls. Men för APF är det mycket och det är en garant att falla tillbaka på som kan ge arbetsro att fortsätta med det viktiga arbetet att skapa ett europeiskt initiativ som kan stå på egna ben.

Vi i den nationella oppositionen får aldrig bli beroende av våra motståndares subsidier utan måste kunna stå på egna ben. Presstöd, EU-pengar och reklamintäkter kan aldrig räknas med i det långa loppet. Därför måste det vara APF:s främsta prioritet nu att engagera den stora europeiska oppositionen och motivera så många som möjligt att ge sitt stöd till dem.

Ett sådant förtroende är inte enkelt att vinna, speciellt inte i en tid då allt fler känner motvilja mot politiker i allmänhet och allt som har med EU att göra i synnerhet. APF måste, med emfas, nå ut och visa att de är något helt annat – att de är européernas röst. Det är ett stort arbete och en tung börda som vilar på Roberto Fiores och Stefan Jacobssons axlar.

I den mån jag kan lätta den genom att hjälpa till att berätta om och uppmana alla som kan att bli medlemmar i – eller på andra sätt engagera sig i – APF gör jag det gärna. EU är inte Europa och APF står upp för Europa! Detta är en väsentlig skillnad som måste förstås.

Vår frihet – vårt eget verk

Varje folks befrielse måste vara deras egen, detta är ett faktum. Men vad innebär det? I vårt fall handlar det om att svenskarna måste förmås göra motstånd mot det svenskfientliga etablissemanget. Men även om vår befrielse är vår egen måste vi förstå att den är beroende av våra europeiska broderfolk.

Det är där APF kommer in i bilden och det är orsaken till att vi måste stödja dem.

Inte sedan Per Engdahl med flera grundade den Europeiska Sociala Rörelsen år 1951 har en nationell paneuropeisk rörelse haft de möjligheter som APF har idag. De har, sedan grundandet år 2014, visat prov på såväl vilja som förmåga och i och med finansieringen från EU för det gångna året har verksamheten fortsatt i rätt riktning.

Jag är inte enig med APF i alla ställningstaganden man gjort. Men jag är övertygad om nödvändigheten av en paneuropeisk samarbetsorganisation bestående av beprövade och pålitliga ledare som har Europas framtid och våra folks välfärd som mål och mening. Jag menar att Roberto Fiore och Stefan Jacobsson, utan tvekan, är rätt personer att axla denna börda.

Därför är jag glad över att APF åter besegrade EU och fick rätt; därför har APF mitt fortsatta stöd och därför uppmanar jag också dig att ge dem det.

Besök Alliance for Peace and Freedoms hemsida här

Om skribenten

Magnus Söderman

Magnus Söderman

En etnisk svensk man som befinner sig mitt i livet; opinionsbildare, författare och radiopratare på Motgift.

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp