Patientsäkerhet eller islamism?

Vad går först: Patienters säkerhet eller muslimers tro? En aktuell dom i Stockholms tingsrätt visar föga förvånande att muslimers tro väger tyngst.

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Det var 2014 som tandläkarstudenten, tillika den muslimska aktivisten Nema Abdihakim Ali sprang till Diskrimineringsombudsmannen och media och berättade om hur förtryckt hon kände sig. Anledningen? Samma regler gällde för henne som för alla andra.

Nema Abdihakim Ali är engagerad i sitt folk och sin kultur och har tidigare bland annat medverkat i den socialistiska tidningen Dagens Arena där hon ifrågasatte en läkare som sagt att somalier har en genomsnittlig IQ på 70 (ett påstående som stärks av flera undersökningar, se exempel och som regel endast motsägs av känsloargument). Hon var också arg på en artikel i Göteborgs-Posten som pekade på problematiken bland somalier i Göteborg där många män bland annat missbrukar drogen kat.

Karolinska Institutet hade allmänna regler för att förhindra smittospridning. I dessa regler ingick att man skulle ha kortärmad bussarong och engångshandskar för att lätt kunna tvätta sig ordentligt efter varje patient. Nema Abdihakim Ali som anser att hennes religion förbjuder henne att visa hud ansåg sig diskriminerad och krävde undantag. Hon ville istället ha plastärmar som kan slängas efter varje patient för att på så sätt slippa visa sina armar för någon.

I tingsrättsdomen beskrivs regelverket enligt följande:

”Den kliniska verksamheten, dvs. arbetet med patienter, sker i bås. Instrument som används i arbetet finns utanför båsen. Där söker eleven också vid behov kontakt med handledare. Varje gång eleven lämnar båset ska de handskar hen bär tas av och ska händer och underarmar desinfekteras med sprit. När eleven återvänder ska händer och underarmar desinfekteras på nytt och nya engångshandskar tas på.”

När Nema Abdihakim Ali inte fick sin vilja igenom överklagade hon beslutet till flera befattningshavare på Karolinska Institutet men de hörsammade inte hennes krav. Patientsäkerheten gick först. De hänvisade till en utredning som visade att utvidgning av hygienrutinen inte skulle vara säkert nog ur smittskyddssynpunkt. Ansvariga för utredningen var ansvariga inom käkkirurgi och smittskydd med goda akademiska meriter.

Men den muslimska aktivisten Nema Abdihakim Ali ansåg sig veta bättre än experterna och hon fick medhåll av Diskrimineringsombudsmannen, DO. De krävde att kvinnan skulle få 60 000 kronor i skadestånd. Karolinska Institutet bestred yrkandet.

DO argumenterar för att Nema Abdihakim Alis religion hindrar henne från att visa underarmarna. Detta är naturligtvis nonsens. Koranen skriver inget om att dölja armarna. I vers 31 i Koranens 24:e kapitel står att kvinnan ska fästa slöjan så den täcker barmen. I 33:59 står att de noga ska svepa sina ytterplagg så de känns igen som goda muslimer och därmed inte blir ofredade (som ickemuslimer följaktligen tycks kunna bli). Denna regel handlar dock om muslimska länder. Här i Sverige ska ingen kvinna ofredas. Det är helt enkelt inte okej att utsätta kvinnor för sexuella övergrepp bara för att de visar armarna. Det handlar således om kulturella avvikelser och inte religiösa, en kvarleva från Nema Abdihakim Alis del av världen där vissa kvinnor visst ska värderas med respekt och andra räkna med att utsättas för övergrepp.

Nema Abdihakim Ali är inte heller principfast. Hon kräver att ha plastärmar i båset där patienten befinner sig men kan tänka sig att ha nakna armar i utrymmena utanför behandlingsbåset där hon vistas med lärare, annan personal och andra elever.

Tingsrätten går på DO:s linje. Karolinska Institutets sakkunskap om smittorisk väger lätt mot DO:s argument om religionsfrihet. Nema Abdihakim Ali får däremot inga 60 000 kronor men väl 5 000. Karolinska Institutet ska dessutom betala rättegångskostnaderna. I praktiken spelar det mindre roll vem som betalar dessa. Det är staten som bekostar såväl Karolinska Institutet som Diskrimineringsombudsmannen. Vinnare är den muslimsksomaliska aktivisten och förlorare är det svenska folket.

Om skribenten

Björn Björkqvist

Björn Björkqvist

Skribent som efter cirka 20 års skrivande för olika tidningar och hemsidor slutligen hittat hem till Motgift.

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp