Efter Brexit ställs frågan öppet – hur ska “eliten” skydda sig från folket?

I kölvattnet efter brexit demaskerar "demokraterna" sig själva. Det är tydligt att demokratin bara dög så länge folket röstade "rätt". Efter att man röstat fel i Storbritannien är nu stridsropet att politiker, ekonomer med flera skall styra efter eget gottfinnande. Folk i gemen vet inte sitt eget bästa nämligen.

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

I kölvattnet efter Brexit demaskerar “demokraterna” sig själva. Det är tydligt att demokratin bara dög så länge folket röstade “rätt”. Efter att man röstat fel i Storbritannien är nu stridsropet att politiker, ekonomer med flera skall styra efter eget gottfinnande. Folk i gemen vet inte sitt eget bästa nämligen.

Jag växte upp och lärde mig allt eftersom att jag levde i den bästa av världar eftersom Sverige hade demokrati. Det betydde nämligen att vi – folket – hade möjlighet att besluta om vår egen framtid. I den svenska Regeringsformen (paragraf ett) står det:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på
allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom
kommunal självstyrelse.

Ju äldre jag blev och satte mig in i sådant som kallas statsvetenskap såg jag problem i den praktiserade demokratin. Ett exempel var hur man i USA bara har två partier (som har chansen att få en president vald). Jag kom också att inse att bara för att man kallar sig för en demokrati betyder det inte att man är det (Kina).

Senare insåg jag att demokrati inte alls handlar om styrelseskick, inte i första hand i alla fall. Det handlar om annat och svenska regeringen klargör det tydligt då de skriver följande om demokrati:

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma.

Det luddiga “lika värde” (vilket i praktiken betyder inget värde) är och ej definierade “rättigheter” kommer på första och andra plats, sedan att få vara med och bestämma.

Jag har sedan länge insett att den “demokrati” våra politiker bröstar upp sig om inte är annat än en chimär, en lögn och ord de gillar att slänga sig med för att det låter bra. I verkligheten ser de till att antingen inte låta oss rösta (massinvandring och folkutbyte) eller så kallar man folkomröstningen för “rådgivande” varför man kan strunta i dem. Så har man kunnat göra länge.

Med folkomröstningen angående ett utträde ur EU som Storbritannien höll (och folket röstade fel) har detta med demokrati nu kommit upp på dagordningen. Och det många av oss vetat hela tiden skrivs ut i klartext av de “goda demokraterna”. Kort sagt – demokrati är dåligt när det blir som i Storbritannien.

DN:s chefredaktör, Peter Wolodarski, som säger sig vara demokrat kallade Storbritanniens premiärminister för en “nolla” eftersom han tillät omröstningen. Några dagar senare slår tidningen till med storsläggan:

“Att vända sig direkt till väljarna är särskilt problematiskt i just den typ av konstitutionella frågor där det oftast sker, eftersom dessa rör grundläggande rättigheter och suveränitet … Ett demokratiskt styrelseskick förutsätter trots allt inte bara majoritetsstyre utan också skydd för minoriteter.”

Detta, att demokrati handlar om något annat är ett styrelseskick, konstaterade Wolodarskis judiske trosfrände Göran Rosenberg också tidigare.

Också PM Nilsson på Dagens Industri förfäktar idén om att folk inte ska få tycka till, att detta inte är vad demokrati handlar om. Snarare handlar det om det rakt motsatta:

“Den centrala frågan nu bör inte vara hur folket ska få mer makt i EU utan hur EU, i likhet med medlemsländerna, ska skyddas från plötslig folkmakt.”

Självfallet hoppar också Expressen på tåget och Johan Anderberg skriver att man måste kunna säga att väljarna faktiskt kan ha fel. Ingressen är talande för hur resonemanget går; “Vad är det som säger att majoriteten alltid fattar rätt beslut? Johan Anderberg påminner om vikten av lite sunt folkförakt”:

“Men varför skulle det vara elitistiskt att hävda att väljarkåren ibland har fel? Hela vårt demokratiska system bygger trots allt på vetskapen om att folket inte kan betros med vad som helst.”

Det både du och jag trodde var demokrati – som de hävdat var demokrati i alla år – visar sig nu vara förtäckt diktatur, eller kanske snarare en demokratur.

Och det är inte bara i Sverige man nu ropar efter att folkets inflytande måste begränsas eller helt tas bort just när det gäller frågor som folket i allra högsta grad påverkas av. Brexit har fått elitens män att höja sina röster litet varstans. Till exempel skriver medlemmen i tankesmedjan Council on Foreign Relations (CFR), James Traub, att “eliten nu måste resa sig mot de okunniga massorna”. Han själv tillhör eliten, så klart, och de okunniga är de som röstade för brexit eller som sympatiserar med Donald Trump.

Kenneth Rogoff vid Harvarduniversitetet stämmer in i kören eftersom Brexit avgjordes genom enkel majoritet. Efter att ha konstaterat att folket inte ens skulle behövt tillfrågas menar han att om man nu gör det borde det hela gått till på följande vis:

“Hur borde Storbritannien ha gjort om det nu var nödvändigt att ställa frågan om EU-utträde – vilket det ju för övrigt inte var? … Ett beslut om utträde kunde exempelvis ha krävt två folkomröstningar under två års tid, följda av en omröstning i parlamentets underhus där 60 procent av medlemmarna måste rösta ja till ett utträde. Då skulle det åtminstone stå klart om viljan att lämna EU bara var en tillfällig önskan hos en liten del av befolkningen.”

Tysklands president stämmer in i folkföraktet och konstaterar i en intervju att det inte är “eliten” som är problemet, utan folket!

Den självutvalda eliten har sagt sitt: folk ska inte få rösta eftersom de är okunniga och röstar fel och i den händelse att de ska få rösta måste man se till så att deras röst (när de röstar fel) kan tystas i efterhand.

Förstår du hur illa detta är? Förstår du att de inte vill oss väl!

Detta är den värld vi lever i? Är det inte dags att vi gör oss av med “eliten”? Innan de gör sig av med oss!

Jag tycker nog det, eller har vi något annat val?

Om skribenten

Magnus Söderman

Magnus Söderman

En etnisk svensk man som befinner sig mitt i livet; opinionsbildare, författare och radiopratare på Motgift.

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp