Den judiska guldåldern i det muslimska Spanien

Den judiska guldåldern kallas den tidsepoken där den judiska minoriteten i Spanien blomstrade under muslimskt ockupationsstyre. Kan vi dra paralleller till dagens värld?

Stötta Motgift

 kr. 

Välj din donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 kr. 

Den judiska guldåldern kallas den tidsepoken där den judiska minoriteten i Spanien blomstrade under muslimskt ockupationsstyre. Kan vi dra paralleller till dagens värld?

När man säger att stora delar av dagens Spanien i mer än 500 år var ett muslimsk kalifat är det många som höjer på ögonbrynen, och när man förklarar att den judiska minoriteten som levde i landet inte bara var välkomnad — utan också hjälpte till och understödde den muslimska ockupationen är det ännu fler som ser frågande ut.

Under tiden som romersk provins intensifierades den judiska närvaron på den iberiska halvön, och efter romarrikets fall etablerade folket visigoterna ett kungadöme på den iberiska halvön. Visigoterna var ett gotiskt folkslag med ursprung i norra Europa (förmodligen Skandinavien), och de styrde stora delar av det som idag är Spanien mellan år 418 och cirka år 718. Under det visigotiska kungadömet som sedermera kristnades ökade det judiska missnöjet mot styret som hade infört ett antal repressiva lagar riktade mot dem. Lagar som infördes var bland annat att det blev olagligt för judar att äga kristna slavar, förbud mellan äktenskap av judar och kristna, förbud av omskärelse på kristna utfört av judar, tvångsdop och konvertering av halv-judiska barn och ett förbud för judar att innehava maktpositioner inom statliga tjänster.

Detta nya regelverk som effektivt motverkade judiskt handlingsutrymme och maktinflytande gjorde att grupper av judar valde att lämna landet och utvandra till Nordafrika. Väl i exil bildade de mindre samhällen på andra sidan Gibraltarsundet där de etablerade sig och kom så småningom i kontakt med muslimska grupper bestående av berber och morer. Nästan hundra år senare hade de muslimska grupperna växt sig så starka att de nu dominerade hela Nordafrika, och med den judiska minoriteten levandes bland dem; började röster höras i det visigotiska kungadömet om att judarna på fastlandet försåg sina etniska kamrater i Nordafrika med information som delades med de muslimska militärledarna. Detta ansågs av goterna som en konspiration med främmande makt, och ett försök att inifrån krossa kungadömet; och ledde därför till ännu striktare anti-judiska lagar som innebar att det gick att beslagta judars egendom, och att judendomen inte längre fick praktiseras, samt att många judar gjordes till slavar.

Samtidigt rådde inre stridigheter på det spanska fastlandet, och den visigotiske kungen Roderik var fullt upptagen med att bekämpa ett inbördeskrig i Baskien — och precis då — när de gotiska arméerna var koncentrerade i norr invaderade plötsligt en mindre muslimsk armé landets södra spets. Ingen vet varför muslimerna anföll just vid det här tillfället, men historiker teoretiserar kring att muslimerna måste ha erhållit viktig information från insidan för att så lägligt kunnat landsätta sina styrkor. Det som följde var att de redan försvagade gotiska styrkorna inte kunde stå emot den muslimska anstormningen, och på bara åtta år hade muslimerna tagit över så gott som hela den iberiska halvön. De muslimska styrkorna stannade emellertid inte där, utan avancerade snabbt över Pyrenéerna och långt in i centrala Frankrike men slogs där ner vid slaget om Poitiers (Tours) av frankerna ledda av Karl Martell, vilket stoppade den islamiska expansionen in i Europa och begränsade den till Spanien.

Muslimsk militärkampanj i Europa
Muslimsk militärkampanj i Europa

Den judiska guldåldern

Efter krossandet av det kristna visigotiska kungadömet döper muslimerna om sitt nya ockuperade landområde till Al-Andalus. Av judarna välkomnas maktövertagandet och muslimerna behandlas som befriare. Den här tidsperioden kallas den judiska guldåldern. Under det muslimska styret återfår judarna rätten att ha maktpositioner inom den politiska och ekonomiska sfären, de får också — med det enda motkravet att betala en årsskatt kallad ”jizya” (en beskattning för icke-muslimer) — bedriva handel, utlåning av pengar och praktisera judendomen utan inskränkningar.

Detta ledde snabbt till att den judiska folkgruppens förmögenhet och välstånd växte explosionsartat, och judar ifrån hela Europa och Mellanöstern sökte sig till Spanien (Al-Andalus). Under det muslimska styret fick judar även vissa privilegier som inte kristna kunde åtnjuta som att få bo i exklusivt judiska statsdelar, rätten att själva administrera sina affärer, de fick till och med ett eget unikt rättssystem där rabbiner agerade som domare i rättsliga fall. Den muslimska ockupationen av Spanien varade mellan år 711 (initial invasion) och år 1492 (när den sista islamiska staten i Granada fritogs av kristna styrkor). Kulmen på den judiska guldåldern nåddes runt år 1066 när Kalifatet i Córdoba upplöstes, men räknas ibland fram till 1200-talet.

Spanska inkvisitionen, en direkt motreaktion

När man idag hör talas om den spanska inkvisitionen så porträtteras den ofta som ett irrationellt förtryck (baserat på ren intolerans) mot judar och muslimer, men faktum är att den spanska inkvisitionen per se var en direkt konsekvens och motreaktion mot det som den spanska monarkin ansåg som ett judiskt förräderi; som skulle bestraffas. Judarna kollaborerade med en utländsk makt och initierade ett folkutbyte, inkvisitionen var ett verktyg för att återställa landet. Drottning Isabella och hennes man Ferdinand den andre av Argonien valde att tvångskonvertera runt 200.000 judar men då en stor skepsis fanns kvar huruvida dessa judar verkligen övergett sin subversiva agenda samt livsstil (och inte i hemlighet levde som krypto-judar) bestämdes det istället att mellan 50-100.000 judar helt och hållet skulle repatrieras likt de muslimska icke-konvertiterna.

Kontra-jihadisternas problematik med historien

Den s.k. kontra-jihadistiska rörelsen är en politiskt inriktning som på allvar fick fart efter elfte september 2001, och som politisk rörelse har den blivit framgångsrik i samband med att massinvandringen till Europa tilltagit. Den kontra-jihadistiska rörelsen skulle kort och koncist kunna sammanfattas som judisk idékonstruktion som är till för att kanalisera vita människors oro, bort ifrån naturlig folkcentrerad nationalism till en mer anti-muslimsk och pro-sionistisk patriotism. Ideologin bygger på devisen att vi i Väst är inblandade i ett globalt krig mot den muslimska världen, och att folkgruppen judar och indirekt staten Israel bör stödjas, och ingå i en allians med oss européer eftersom den muslimska gruppen också utgör ett hot mot judarna och deras stat precis som de gör mot oss.

Den kontra-jihadistiska rörelsen har rört stora framgångar bland mindre pålästa, ofta nyväckta europeiska invandringskritiker eftersom den inkorporerar en alternativ politisk korrekthet (sprungen ur Frankfurtskolans kulturmarxism), för att kritisera muslimer. Exempelvis så stödjer den politiskt korrekta massan idag dagens progressiva politik med feminism och ett ständigt normaliserande av sexuella avvarter. Detta poängterar kontra-jihadisterna att muslimer och islam är emot, och därför är islam dåligt. Kontra-jihadisterna försvarar dagens ”liberala” Västvärld och vill bevara den, och appellerar alltså till folk som redan stödjer kulturmarxismen men förstår att den är inkompatibel med islam. Notoriskt för kontra-jihadisterna är att jämföra islam med en nationalistisk eller rasistisk rörelse genom att använda ordval som islamo-fascism och att exempelvis benämna Hamas som palestinska nazister.

Vårt lands mest prominenta exempel på parti som influerats starkt av denna rörelse är Sverigedemokraterna som ständigt refererar till att Malmö inte längre är säkert för judar (hur många judar i Malmö har mördats eller våldtagits av araber?), och att Israel är den enda demokratin i Mellanöstern — som måste skyddas ifrån araberna. Men sanningen är, som den här texten försöker informera om; att islam och muslimerna bara är en bieffekt, en symptom. Det är inte muslimerna själva som på egen hand erövrat våra länder (de släpptes in), det är inte muslimer som äger de stora svenska mediakoncernerna och ständigt propagerar för en ökad massinvandring av muslimska män. Det är inte Saudiarabien som styr Hollywood som sänder ut fientlig anti-vit propaganda som hjärntvättar våra västliga befolkningar. Kontra-jihadisterna har fel eftersom de ignorerar både den historiska och den nutida verkligheten

Al-Andalus i modern tappning? Yasri Khan och Barbara Spectre mfl.
Al-Andalus i modern tappning? Yasri Khan och Barbara Spectre mfl.
Sarah Finer och Gina Dirawi.
Sarah Finer och Gina Dirawi.

Det spanska fallet är bara ett väldigt uppenbart exempel där judiska intressen kollaborerade med den ”muslimska fienden” för att förgöra den värre fienden: europén. Och utrikespolitiskt är det bara att kolla på Mellanösterns samtida politik. Den judeo-islamiska alliansen mellan USA, Israel, Saudiarabien, Qatar och Turkiet stödjer alla indirekt ISIS försök att krossa Bashar Al-Assads nationalistiska regim i Syrien. Muslimer och sionistiska judar har inte, och har aldrig haft några problem att göra gemensam sak. Rabbinen Pinchas Goldschmidt sade kort efter Charlie Hebdo-incidenten i Frankrike att Muslimerna är judarnas naturliga allierade i det mångkulturella Europa när han konstaterade:

”We see ourselves, fighting together, with our Muslim brothers, who want, a free Europe, who want a peaceful Europe, who want to integrate like our forefathers integrated in western Europe 120 years ago, and they are our natural allies.”

Den ”oheliga alliansen” fungerar alldeles utmärkt. Israel stärker sin militära dominans i närområdet genom att krossa länder som Syrien och Irak, parallellt försvagas Europa genom en massiv främlingsinvandring till våra länder, samtidigt som islamistiska länder som Saudiarabien kan exportera sin tro till Europa och försöka skapa sitt världsomspännande Kalifat.

Om skribenten

Freddie

Freddie

Regimkritiker och svensk nationalist

Logga in

Du är inte inloggad
» Glömt lösenordet?

Varukorg

Senaste filmklipp